Indhold

Her kan du finde en indholdsfortegnelse/oversigt over Visdommens bog. Den vil muligvis ændre sig med tiden, da det netop er en dynamisk proces at skrive denne bog/blok. Hvis du som læser har ønsker om få et emne belyst så skriv et forslag til mig.

Når du klikker på linksene finder du indlæg og sider, der omhandler det samme emne – fx Den lille Arkana, elementet ild, eller oplæg.

Introduktion ~ Min filosofi

Hvem er du? ~ Narrens rejse ~ Dit valg af sæt

En anden verden ~ Symboler ~ Synkronicitet ~ Det imaginære

Energi ~ Tallenes symbolik
~ Elementerne ~ Ild ~ Vand ~ Luft ~ Jord
~ Tal og element

Den lille arkana ~Stavene ~ Bægrene ~Sværdene ~ Mønterne

Hofkortene ~ Som i eventyrene ~ Kongerne ~Dronningerne ~ Ridderne ~ Pagerne

Den store Arkana ~ Udvikling eller afvikling? ~ Trumferne ~ 0 Narren ~ I Magikeren
~ II Ypperstepræstinden ~ III Kejserinden ~ IV Kejseren ~ V Hierofanten
~ VI De elskende ~ VII Vognen ~ VIII Styrken ~ IX Eneboeren ~ X Skæbnehjulet
~ XI Retfærdigheden ~ XII Den hængte mand ~ XIII Døden ~ XIV Mådeholdet
~ XV Djævelen ~ XVI Tårnet ~ XVII Stjernen ~ XVIII Månen ~ XIX Solen ~ XX Dommen
XXI Universet

Om at læse tarot ~ Etik ~ Intuition ~ Læsningen ~ Udstyr ~ Oplæg

Visdommens bog  ~ Tarot – en livsindstilling ~ Det symbolske liv
~ Lev med billederne ~ En indre rejse
~ Drømme og aktiv imagination ~ Tarotdagbogen

Appendixer:
A. Tarotkortenes historie

Litteratur