Tallenes symbolik

Som nævnt i sidste kapitel om energi bygger min metode til at læse kortene på en kombination af af element og tal – dvs kortenes talværdi indenfor deres hus, kulør eller suit.

Den klassiske tetractys figur der knyttede sig pythagorianismen,
og som viser de første fire tal symboliserende
fremkomsten af kosmos ud fra ét enkelt punkt. Dette skal blot illustrere at talsymbolik er en ældgammel foreteelse.

Herunder følger nu en oversigt over de betydninger, der for mig knytter sig til tallene 1 til 10 baseret på illustrationerne i Waite-Smith sættet.

Kombineret med de fire elementer giver det så de forskellige betydninger, som kortene udtrykker. Jeg ser elementet som en  bestemt form for energi, og talværdien for den måde energien kommer til udtryk:

Punkt ~ enhed, kilde, essens, udspring, potentiale

II Distinktion ~ dualitet, polaritet, balance

III Udfoldelse ~ kreativitet, flow, udvikling, syntese

IV Konsolidering ~ struktur, stabilitet, fiksering, fundament

Forstyrrelse ~ forandring, transformation, disintegration

VI Harmoni ~ skønhed, generøsitet, kærlighed, nuet

VII Inspiration ~ ideer, muligheder, visioner, fantasi

VIII   Udførelse ~ arbejde, disciplin, fokus

IX Modenhed ~ konklusion, erfaring, tilbagetrækning

Fuldendelse ~ helhed, transcendens, manifestation, fuldendelse

Igen vil jeg understrege at det vigtigste i det jeg kalder intuitiv divination er at se på billederne og undersøge, hvad de umiddelbart fortæller dig i det øjeblik kortene læses, set i forhold til den person du læser for og den kontekst kortene læses i.

Kombinationen af tal og element giver dog en struktur, ikke mindst i den periode, hvor du lærer det.

De ovenfor nævnte symbolske betydninger af de enkelte tal bygger på et væld af  korrespondancer og betydninger, der knytter sig til Pythagoras tallære, til kabbalah, alkymi og tallenes arketypiske symbolik. Hvis du ønsker at fordybe dig i disse emner har jeg angivet et par litteraturhenvisninger nedenfor.

Men det væsentligste er snarere at du gør dig dine egne erfaringer med læsningen af kortene.

Litteratur: Place, Robert: The Tarot, Magic, Alchemy, Hermeticism and Neoplatonism. 2017. Chapter 8: Archetypal Numbers.
Franz, Marie-Louise von: Number and time. 1986.

Her tænker du på “Tallenes symbolik”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *