Symboler

Tarot er et system, som jeg skrev i det indledende kapitel Filosofi, der kommunikerer via symboler. Vi kan altså sige at tarot er et symbolsprog. Som sådan taler tarot både til vores bevidsthed og vores ubevidste.

Men hvad er et symbol egentlig?

Ordet symbol kommer af et græsk ord for at kaste noget sammen. Fx en aftale, der blev revet itu, hvis de to dele senere passede sammen, kunne det være et bevis på at man var en del af aftalen. Dette kaldtes et symbolon (flertal symbola)1Stefánsson, Finn: Symbolleksikon.

Vi kan altså sige at et symbol forener det adskilte, og at det transcenderer modsætninger.

Symbolet kan forstås på mange måder, det har mange betydninger, lag og aspekter og at det har en psykologisk eller kulturel virkning, ellers kan man ikke kalde det et symbol. Når et symbol udtømmes for betydning – for den enkelte eller i kulturen – bliver det blot et tegn.

Jung skrev (blandt andet) således om symboler:

“Symbols are not allegories and not signs: They are images of contents which for the most part transcend consciousness. We have to discover that such contents are real, that they are agents with which it is not only possible but absolutely necessary for us to come to terms”2Jung, C.G. Symbols of transformation §114.

Et symbol er altså ikke blot en allegori, hvor noget svarer til noget andet. Et eksempel på en allegorisk fortælling er George Orwells roman Kammerat Napoleon, hvor dyrene repræsenterer mennesker i den af Orwell dissekerede kommunistiske utopi. Det er heller ikke blot et tegn, som vi fx kender det fra piktogrammer og emojis.

Ouroboros – et eksempel på et alkymistisk symbol.

Symbolet er et billede, der transcenderer vores bevidsthed, såvel den individuelle som den kollektive. Vi kan også forstå symbolet som noget, der bygger bro i mellem det bevidste og det ubevidste, således at der kan kommunikeres mellem vores bevidste jeg og det ubevidste:

“I den jungianske psykologi er det symbolske helt centralt, når bevidst møder ubevidst og sætter gang i en proces, som Jung har givet navnet den transcendente funktion. Denne proces danner bro mellem psykens to centre; jeget i det bevidste og selvet i det ubevidste. Processen er en manifestation af den energi, der udspringer af modsætningsspændingen mellem psykens to centre, og som erkendes i kæder af fantasiprocesser, der optræder spontant i drømme og fantasier – og meget ofte i symbolsk form”3Urhøj, Hanne: Det symbolske. https://www.jungforalle.dk/det-symbolske/

Naturligvis er det ikke nødvendigt at abonnere på en jungiansk tankegang, når man beskæftiger sig med tarotkortene, men for at forstå hvad et symbol er, kan man altså finde hjælp i netop det jungianske, hvor symbolet er et meget centralt begreb.

Her spiller billedet – eller det imaginære en væsentlig rolle – og symboler ses som billeder, der henvender sig til os fra det ubevidste; fra drømme, fantasier eller aktiv imagination, fra kunsten, fra synkronistiske begivenheder – eller fra tarotkortenes verden.

Du kan læse mange bøger og fortolkninger af de enkelte korts mening – og det gør jeg også selv. Men helt essentielt er det billederne der taler til dig, og du kan ikke kontrollere bevidst hvad de siger eller hvad det er der taler til dig i eller ved det enkelte kort. Til tider kan drømmene senere give deres besyv med, og kommentere på det, du møder i kortene.

Det er derfor en god idé at have en åben indstilling til kortene, når du arbejder med tarot. Lad være med at forsøge at forstå billederne – i betydningen at forsøge at få en kognitiv eller mental forståelse – prøv at gå i dialog med dem som budbringere; hvad er deres budskab til mig?

Hvad vil de?

Du kan læse om forskellige symboler på Jung for Alles symbolleksikon.

2 meninger om “Symboler”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *