Jord

Jord relateres til Mønterne, der repræsenterer naturen, kroppen, sensualitet, sansning, og det materielle.

Af jord er du kommet og til jord skal du blive.

Jord er det materielle, det håndgribelige, det der umiddelbart kan vejes og måles.

I det med Jord ligger også det med Jorden, vores planet, Moder Jord og Moder Natur. Og en værdsættelse af de gaver, som naturen giver os. Dermed ligger der også en fordring om at passe på den. Og om ikke forlede os selv til at tro andet, end at vi er en del af den. Vi er alle kommet af jorden og er gjort af det samme stof som Jorden. Stjernestøv.


Umiddelbart er Jorden det mest håndterlige og stabile af elementerne. Det er også det stof som omformes af Ilden og Vandet. Det er den materie, som er objektet for alle vore handlinger, og for vores arbejde,  men netop deri ligger faren for at fjerne sig fra den. Jorden er den prima materia, hvoraf vi kan udvinde rigdomme som guld, og af Jorden fremgår den cyklus, som også ligger i det indledende citat. Liv-død-liv i en evig gentagelse.

Men mennesket lever ikke af brød alene – eller af guld. Tænk blot på den grådige kong Midas, der ønskede at alt hvad han rørte ved blev til guld, og endte med at dø af sult.

Vi kan tale om at have jordforbindelse. At have fødderne solidt plantet i jorden. At stikke fingeren i jorden for at  lodde en stemning. At få skidt under neglene som ikke at være bange for at tage fat. Vi taler om at have grønne fingre, det vil sige at have sans for at for at få noget til gro. I den bane tænker jeg også på forretningsmanden der har næse for den gode handel. Vi bruger også nogle gange udtryk som at have jord i hovedet, eller at noget gror til, hvilket peger på den tyngde og inerti, vi også kan finde i elementet Jord. Endelig kan vi taler om at være på gyngende grund, at jorden forsvandt under os, om jordskred. Det er når det vi tror er solidt og fast viser sig ikke at være det. Vi har brug for at stole på vores grundlag, på Jorden, som vores basale fundament.

Nota Bene: Dette indlæg har tidligere været bragt på primamateria.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *