Elementerne

I indlægget om Energi gav jeg en kort oversigt over de kvaliteter og egenskaber, som jeg forbinder med de fire suits, samt de elementer jeg associerer med disse.

For kort at opsummere; Stave associeres med Ild, Bægre med Vand, Sværd med Luft og Mønter med Jord.

Disse korrespondancer er blevet almindelige og altså også dem der refereres til i de fleste moderne tarotbøger og tarotsæt Men nogle afviger herfra.  Det betyder altså ikke at det er deklareret fra oven, at det skal være sådan. Der er med andre ord nogen, der har fundet på disse associationer, og der har bestemt ikke altid hersket enighed om dem. Jeg synes dog at det giver mest mening med netop disse relationer.

Men lad os lige se på, hvordan disse elementer overhovedet er kommet til at spille en rolle i forbindelse med tarottens Lille Arkana.

Læren om elementerne kan føres tilbage de første filosoffer, altså Oldtidens førsokratiske filosoffer fra Anaximander til Aristoteles. Især Empedokles fører an i formuleringen af elementlæren1https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_element#Ancient_Greece. Elementerne deltes op og kombineredes efter forskellige egenskaber; varm, tør, kold, våd.

Ild er således tør og varm, jord er er tør og kold, vand er koldt og vådt, luft er våd og varm.

Aristoteles tilføjede så Æter eller quintessence, kvintessensen, det femte element. Ideen om dette femte element blev så – langt senere – associeret til Triumferne eller Den Store Arkana.

Denne lære om elementerne fik betydning helt op i middelalderen og renæssancen (fx i middelalderens alkymi), og var dermed velkendt på det tidspunkt, hvor de første tarotsæt dukkede op.

Det var dog okkultisten og magikeren Éliphas Lévi (1810-1875), der etablerede den forbindelse mellem elementerne og de fire suits, som de moderne associationer bygger på. Det gjorde han via den kabbalistiske ide om Guds navn i fire bogstaver, det såkaldte Tetragrammaton, hvor han associerede hvert bogstav til læren om de fire elementer:

J (Yod) til Ild, H (Heh) til Vand, V (Vau) til Air og H (Heh) til Jord. (Bemærk at det skal læses fra højre).  Derefter lavede han så koblingen til de fire suits; Stave, Bægre, Sværd og Mønter.

Han redegjorde ikke for grundlaget for denne kobling, men præsenterede den ikke desto mindre som fakta. Under alle omstændigheder er denne kobling nu blevet stort set bestemmende for, hvordan Den Lille Arkana anvendes og fortolkes, som ovenfor beskrevet.

Det var iøvrigt også Éliphas Lévi, der lavede koblingen mellem Den Store Arkanas 22 kort og De 22 hebræiske bogstaver, og som på den måde etablerede grundlaget for koblingen mellem Kabbalah og Tarot.

I sidste indlæg skrev jeg om historien bag elementlæren, og om hvordan elementerne blev koblet sammen med tarot. Nu vil jeg i de næste fire indlæg se på, hvordan vi kan anvende vores fantasi i forståelsen af, hvilken betydning elementerne har i relation til de fire suits kvaliteter og egenskaber.

Men først: Når det kommer til anvendelsen af korrespondancer og associationer i forbindelse med tarotkortene er jeg både poet og pragmatiker.

Jeg er poetisk i den forstand, at jeg ser på billederne og symbolerne på kortene og spørger hvordan de trigger vores intuition og fantasi. Hvad sker der fx med bægrene og vandet på Bægerkortene? Og hvad fortæller det os? Hvilke historier kan vi skabe? Det betyder at symbolsproget og billedsproget er i centrum, altså det vi umiddelbart kan se og relatere til.

Det er her jeg så bliver pragmatisk. I (min) intuitive forståelse af tarotten gælder det  om at skulle huske så få systemer og korrespondancer som muligt, når vi læser kortene. For for mange systemer det stopper det intuitive flow, der giver den umiddelbare forståelse af tarotkortene.

Derfor har jeg, når det kommer til læsning af kortene i Den Lille Arkana, som udgangspunkt kun de to grundlag; elementerne og talsymbolikken. Der så kombineres. Hertil kommer naturligvis en god portion forståelse for symbolsproget.

Igen vil jeg understrege, at dette er nogle af mine associationer og at jeg vil opfordre dig til selv at reflektere over, hvad DU forbinder med de forskellige elementer og suits. Find selv på metaforer, billeder og talemåder, der involverer eller relaterer til de forskellige elementer.

Litteratur:
Huson, Paul : Mystical Origins of the Tarot. 2004.

2 meninger om “Elementerne”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *