Introduktion

Hvorfor er det spændende at beskæftige sig med tarot?

Jeg kan give dig 3 gode grunde; Den æstetiske, Den eventyrlige og Den eksistentielle:

Den æstetiske
Kærligheden til tarotkortenes billedsprog, skønhed og variation.

Den eventyrlige
Interessen for fortællingens kraft, det ubevidste, eventyr, mytologi, drømme, symbolik. Tarot er simpelthen et Sted, hvor det er dejligt at være  Og hvor du altid kan være, bare ved at lege med kortene, eller ved at tænke på kortene og skikkelserne på kortene. Fordi det er et sjovt, spændende og uforudsigeligt sted at begive sig hen. Og muligheden for at komme dertil er der altid i kraft af fantasien. Tarot er for mig en portal til dette sted, ligesom skabet i Narnia-bøgerne.

Den eksistentielle
Via kortene kan du få en forståelse af dig selv og dit liv. I sidste instans handler det om at opnå visdom. Jeg kommer ind på Visdom som et mere omfattende begreb til sidst i bogen. Men der er også den “lille visdom”; det at vide, hvem du selv er, i hverdagen, i det almindelige liv, og ikke mindst i relation til dine medmennesker; din partner, dine børn, din familie, dine venenr og kollegaer – og alle de andre, som du interagerer med.  Og at du kan opnå denne bevidsthed ved at være i kontakt med og kommunikation med Det ubevidste gennem billederne og symbolerne på kortene.

Det handler også om at nå et spadestik dybere; at komme i kontakt med de dybere lag og årsager til den du er, og det der er meningen med livet. På den måde bliver det til noget eksistentielt, en søgen efter en mening med tilværelsen.

En definition
Forskellige mennesker har forskellige måder at bruge tarot på og altså også forskellige indfaldvinkler til, hvad tarot er for dem, g hvordan det fungerer definitioner. Her er min definition, som du ogs kan finde under min filosofi:

“Tarot er et symbolsprog, som vi forstår intuitivt, og med hvilket vi kommunikerer med det ubevidste for at få en større forståelse af de muligheder, der ligger i nuet.”

Historie
Tarotkortene daterer sig med sikkerhed tilbage til det 15. århundredes Italien. Selve beskæftigelsen med tarot fra et historisk synspunkt er vældigt spændende. Nu handler det imidlertid om, hvad Tarot er og hvad den kan og hvordan den faktisk anvendes, her i begyndelsen af det 21. århundrede. For dig. Alene det at der udgives så mange forskellige typer af tarotkort vidner om tarot som kunsterisk udtryksorm og som medium for personlig udvikling og divination langt fra er udtømt.

Tarot er en gave
Men for at kunne sætte pris på denne, må man forstå dens basale struktur og symbolik. her er en kort opsummering alt dette udfoldes i bogens kapitler/indlæg.

Tarot består af 78 kort fordelt på 22 Major Arkana-kort og 56 Minor Arkana-kort. Arkana (Arcana) betyder hemmelighed eller hemmelig viden. De 56 Minor Arkana kort består af 4 suits; Stave (Wands), Bægre (Cups), Sværd (Swords) og Mønter (Pentacles). De fire suits består hver af 14 kort: Es, 2-10, Page (Page), Ridder (Knight), Dronning (Queen) og Konge (King).

De fire farver er traditionelt og symbolsk forbundet med de fire elementers energi og egenskaber; Stave er forbundet med Ild, Bægre med Vand, Sværd med Luft og Mønter med Jord. Hertil føjer sig utallige symbolske betydningsindhold og associationer, hentet fra mange forskellige områder såsom alkymi, astrologi, nummersymbolik, kabbala, wicca og mytologi – for blot at nævne nogle få kilder.

Minor Arkana viser i symbolsk form områder af livet, vi selv har kontrol over, eller adgang til at øve indflydelse på, områder af livet, der er almenmenneskeligt genkendelige i form af bestemte handlinger, situationer og omstændigheder eller især for hofkortenes vedkommende karaktertræk og egenskaber.

Major Arkana viser i symbolsk form arketypiske domæner, hvor vi som mennesker har meget lidt indflydelse. Hvor de energier der symboliseres af disse kort udøver deres kraft i vores liv, på bestemte steder, i bestemte situationer eller i bestemte perioder af vores personlige og kollektive liv.

Nu om stunder findes der som nævnt et utal af forskellige tarotsæt. Og i nogle tilfælde divergerer de fra denne struktur. I tarotkurset her anvender jeg som udgangspunkt Universal Waite, som er et lettilgængeligt, populært (i positiv betydning) og smukt sæt. Du vil sikkert kunne genkende billederne når du ser dem.

Jeg illustrerer med detaljer fra kortene eller andre billeder, som har relevans for betydningen af kortene- men det kommer jeg ind på når vi diskuterer dit valg af tarotkort.

Litteratur er en referenceliste til relevante bøger, links, grupper og andet, der er interessant i forbindelse med tarot. Indholdet tilføjes efterhånden som jeg tilføjer kapitler.

Jeg vil foreslå dig, at du nu læser min filosofi om tarot. Derefter går vi igang med at undersøge din tilgang til tarot, og dermed er vi startet på Narrens rejse …

God fornøjelse!

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *