Energi

Tarotten er en kortlægning af psykisk energi 1At definere begrebet psykisk energi/libido er komplekstm og jeg vil beskrive det i en indgang i leksikonet på et senere tidspunkt. I Symbols of Transformation  definerer Jung overordnet set energi/libido som vilje, rettethed eller intention. . Når vi konsulterer tarotten som orakel spørger vi både hvilken type energi, der dominerer en given situation og hvilken energi vi selv har til rådighed i situationen, samt hvilken energi det er muligt eller frugtbart at tilgå situationen med.

De fire suits (Stave, Bægre, Sværd og Mønter) repræsenterer forskellige former for psykisk energi. Vi kan også se dem som forskellige oplevelseskvaliteter eller optikker, gennem hvilke vi oplever eller ser på verden. Vi kan sige at hvert suit er et prisme, som lyset brydes igennem, hvis vi bruger lys som metafor for energi. Dette vil jeg naturligvis komme nærmere ind på, når de enkelte suits beskrives.

Her er en oversigt over de fire suits og deres kvaliteter:

~ Stave repræsenterer kreativitet, passion, følelse, sexualitet og elementet ild.

~ Bægre repræsenterer introspektion, det ubevidste, intuition, kærlighed, medfølelse og elementet vand.

~ Sværd repræsenterer det mentale, rationalitet, tænkning, kommunikation og elementet luft.

~ Mønter repræsenterer naturen, sensualitet, sansning, det materielle og elementet jord.

At forstå de fire elementers natur, symbolik eller energi er væsentlige i forhold til at  forstå tarottens struktur og de vil ligeledes blive behandlet individuelt i senere indlæg.

For nu at vende tilbage til vores prismemetafor, kan vi tilføje tallene inden for hvert suit som de facetter som lyset brydes i på det enkelte prisme. Det gælder især tallene 1-10. Tallene 1-10, som jeg vil komme nærmere ind på i et senere kapitel, udtrykker altså de enkelte suits energi på hver deres måde, og det udtrykkes i kortene i den lille arkana. Hofkortene tilhører  en egen kategori.

Opsummerende kan vi derfor sige at det enkelte kort i den lille arkana udgør en særlig kombination af det suit som det tilhører og dets talværdi. Kortene er så relaterede på to måder; dels i kraft af deres “familie” eller “hus”. dvs. suit, og dels i kraft af deres værdi inden for dette hus. Horisontalt (talværdi) og vertikalt (suit) hvis du prøver at lægge de 40 kort i den lille arkana op i 4 rækker (Stave, Bægre, Sværd, Mønter) á 10 kort (es til 10 nedefter).

Kabbala-træet er en illustration af hvordan guddommelig energi strømmer ned gennem træets sephiroth og dermed ligesom prismens facetter bryder energi/lys på forskellige måder (Athanasius Kircher 1652).

Både ideen om elementlæren og ideen om talsymbolik er antikke. Talsymbolikken bygger på det pythagoræiske symbol Tetractys. Læren om elementerne går tilbage til de førsokratiske filosof Empedokles. Aristoteles tilføjede så ideen om det femte element Quinta Essentia eller kvintessensen, som var mere end summen af disse fire elementer. I tarotlitteraturen ses den Store Arkana nogle gange beskrevet som kvintessensen.

Vi kan idag bruge disse ideer som symbolske beskrivelser af psykisk energi. Alkymisterne mente at man kunne skabe guld ud af bly – for at beskrive det meget basalt. Lige som vi ikke skal tage det bogstaveligt med alkymien, men forstå at det er en metafor for at skabe sjæleligt guld, skal vi heller ikke tage ideen om elementlæren bogstaveligt i det 21. århundrede.

Vi skal altid passe på med ikke at forfalde til det bogstavelige.  Men at noget ikke skal tages bogstaveligt betyder ikke, at det ikke kan være sandt på et sjæleligt eller symbolsk niveau.

Tarottens struktur, idé og billedsprog giver – i lighed med alkymien – et sprog for at tale om og relatere til det menneskelige, om de situationer vi kan opleve, både i det konkrete, levede liv og på det sjælelige plan. For at kunne anvende dette sprog er det imidlertid nødvendigt at have en ide om grammatik og syntaks, dvs struktur, og det er det forståelsen af elementerne og tallene tilbyder os.

Om disse ting handler de næste kapitler i Visdommens bog.

3 meninger om “Energi”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *