Ild

Ild relateres til Stavene, der står  for kreativitet, passion, følelse, seksualitet.

Ild er varm, men kan også brænde. Den kan være et hjemligt bål, omkring hvilket der blev fortalt historier, eller en altødelæggende brand. Det kan være lampen, der lyser …