Essernes energi

Esserne udtrykker hver kulørs energi i sin reneste form, og er således at betragte som en gave fra himlen.

Vi kan kombinere det som tallet ét symboliserer, enhed, kilde, essens, udspring, potentiale og med det element, som hver kulør repræsenterer.

Vi kan også sige, at esserne repræsenterer det spirituelle eller det åndelige. Den initiale livsgnist. Det hellige, uanset hvordan vi hver især forestiller os dette.

I Rider-Waite-Smithsættet rækkes hvert emblem frem af hånd, der udspringer af en sky. Vi kan betragte denne hånd som Guds hånd, der giver os en gave; den rene energi stilles os til rådighed. Således bliver energien tilbudt os i spirituel form, som hellig ånd, og den kan manifesteres på utallige måder i det levede liv.

Skabelsen af Adam – Detalje fra Michelangelo: Creación de Adám, 1510


Med til at få en sådan hellig gave følger også et ansvar eller en opgave: vi må selv at finde ud af, hvordan vi i vores konkrete liv eller i relation til en konkret situation, vil forvalte denne energi, som vi får overbragt.

På tre af de fire esser – igen i RWS-sættet – kan man se de små yod-pletter, der ifølge Rachel Pollack Pollack1Rachel Pollack Tarot – visdommens billeder, 1988 indikerer det første bogstav i Guds navn Tetragrammaton, og som derfor repræsenterer begyndelsen, den første guddommelige gnist eller gave.

På Bægrenes Es ses disse imidlertid ikke. Jorden er i sig selv en guddommelig gave, et magisk sted. Jorden er en manifestation af guddommelig energi, et paradis – som det også er vores opgave at forvalte. Jorden og livet på jorden i vores jordiske kroppe er Guds gave til os.

Esserne repræsenterer denne gave på hver deres måde. Men de peger også på, at det herfra er op til os selv, hvordan vi vil bruge denne gave. Der er ikke nogen moralsk betingelse forbundet hermed. Alle moralske betingelser og præmisser stammer fra os selv. Den initiale energi er netop blot energi.

Tarotkortene fra esserne og frem kan fungere som en vejleder i, hvordan vi kan forvalte den gave, som livet i dets konkrete kropslige udformning er. Men ansvaret er og bliver vores eget.

Her tænker du på “Essernes energi”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *