Dit valg af sæt

Hvilket sæt skal jeg så vælge?, tænker du måske.

Og mit flabede svar er, at det aner jeg ikke! Det ved kun du selv.

Sandsynligvis er du, idet du læser dette, allerede nu gået igang med at beskæftige dig med Tarot, og du har været i gang i kortere eller længere tid. Dermed nærer du sikkert forkærlighed for et eller flere sæt.

Jeg vil her komme med nogle retningslinjer og generelle betragtninger, der forhåbentligt kan guide dig i dit valg af tarotsæt. Dit valg afhænger også af, hvordan du vil bruge kortene, og om du læser intuitivt.

Overordnet set er der tre skoler:  Waite-traditionen,  den esoteriske Crowley tradition og Marseille-traditionen.

Waite-traditionen
De fleste moderne kort bygger på og fortolker videre fra Waite-kortene. Disse blev publiceret i 1910, af A.E. Waite og malet af Pamela Colman Smith og blev så i 1970’erne genfortolket og genillustreret som The Universal Waite. Det er dét sæt, jeg anvender, når jeg læser tarot for andre. Det skyldes at billederne er milde og at de fortæller en historie. De er som et teater med genkendelige scenarier, som man let kan leve sig ind i. De taler umiddelbart til både intuition og imagination.

Ud fra disse kort er der skabt et utal af forgreninger, der har forskellige temaer, og man kan derfor vælge et sæt det taler til ens personlige smag og overbevisning, men som stadig er tro mod Waite-traditionen, så de fortolkninger det hører til Waites oprindelige kort stadig kan fungere i en læsning.

Kort fra The DruidCraft Tarot

Et eksempel på dette er The Druid Craft Tarot, som henter sit visuelle og spirituelle udtryk i Druide og -Wicca-traditionerne. Det sæt anvender jeg, når jeg lægger kort for mig selv ved de otte hedenske højtider og ved mere intime lejligheder. Det vil sige, når jeg lægger kort for folk, jeg kender godt.

The Thoth Tarot
Aleister Crowley var medlem af den samme orden, The Hermetic Order of the Golden Dawn, som A. E. Waite. Men hans tarot og hans magiske praksis fik et noget andet udtryk. Jeg synes, at Aleister Crowleys Thoth Tarot er ekstremt flot, malet af kunstneren Lady Frieda Harris. Det blev først publiceret i 1969. Det er langt smukkere end Waites oprindelige sæt, men kortene er langt sværere at anvende i en læsning – efter min mening.

Det er i øvrigt mit indtryk at det sæt bliver brugt i mange new age sammenhænge, hvor kortenes dybere esoteriske budskaber bliver blødt op og gjort “pæne”. Hvilket tangerer misbrug af hensigten med kortene efter min smag. Aleister Crowley var ikke just en helgen, og det er hans og Harris’ kunstværk heller ikke. Aleister Crowleys Thoth Tarot “means serious business”. Denne tarot er krævende og kræver noget af dig, hvis du vælger den vej. Jeg har ikke selv valgt den vej. Men jeg nærer respekt for dem der gør, hvis de til gengæld respekterer Crowley’s opus og intention.

Kort fra The Thoth Tarot

En del af grunden til at at jeg finder Crowleys sæt svært at læse (for andre) med, er at det for pipkortenes 1De nummerede kort i Den Lille Arkarna vedkommende ikke viser scener – men snarere mønstre, former og farver – vedhæftet et abstrakt ord, som fx Virtue. Derudover er der for alle kortenes vedkommende tilknyttet  astrologiske, kabbalistiske og andre konnotationer. Jeg kan ikke selv  bruge dem i et narrativt, intuitivt forløb. Intentionen med dem er snarere – tænker jeg -at bruge dem i en magisk, esoterisk praksis. De er ikke for alle. Og det er også det interessante ved dem.

Hvis du har lyst til at arbejde med Thoth kan jeg dog tilføje, at min ven Johan A. Nord er ved at opbygge det han kalder en Årsrejse i tarotten, hvor han formidler Thoth-tarotten på en klar, spændende og indsigtsfuld måde.

Marseilles-traditionen
Så er der Marseilles-traditionen. Her synes jeg at det giver mening at bruge The Major Arkana  som meditations- eller læringsobjekt 2Se fx:  The Meditations of the Tarot : A Journey into Christian Hermeticism. . Og så er der alle de andre kort, som kræver en fuldstændig forudindtaget forståelse for at læse. Det kræver en systemisk læring af, hvad kortene betyder. Men det er jo blot min mening. Der er givet andre traditioner, som jeg ikke behandler her. Fx Sola Busca – og Visconti-Sforza. 3Hvis du er er interesseret i tarot som et (kultur)historisk fænomen kan det anbefales at læse Huson, Farley og Place (se litteraturlisten).

Din praksis, dit valg
Indledningsvist skrev jeg, at kun du kan vide, hvilke(t) sæt du kan kan anvende. Og det afhænger igen af, hvad du vil bruge tarot til? Forskellige sæt opfylder forskellige behov. Så derfor er det væsentligt at afklare, hvad formålet med at anvende tarotkortene er for dig. Som jeg tidligere har været inde på, er der mange forskellige muligheder.  Mit forslag er, at du  overvejer 2-3 af dem- og tilegner dig kortenes visdom ved at arbejde med disse i starten af din tarotrejse. Det betyder, at du ikke på forhånd skal afskære dig fra at udforske de mange forskellige muligheder, blot at du starter med en forholdvist afgrænset praksis. Det kan fx være at trække et kort hver dag og skrive en lille beskrivelse af kortet og hvordan det relaterer til din aktuelle situation. På den måde lærer du stille og roligt sættet at kende og får det relateret til konkrete livssituationer.

På samme måde, vil jeg forslå dig at arbejde med få sæt til at starte med. Der findes et utal af sæt. Se fx The Tarot Garden eller lav en søgning på google på tarot. Den bedste måde at lære tarot at kende er – igen i min egen erfaring at arbejde med få sæt og holde sig til dem.

Du kan også opsøge en boghandel af den type, der handler med “mystiske ” ting og sager, ofte har de flere tarotkort også. Men her vil jeg advare mod at gå i New Age – mood. Englekort er ikke tarot – og orakelkort er noget ganske andet end tarot, som kræver en anden tilgang. Og det er ikke emnet for dette kursus4Hvis du er interesseret i orakeltraditionen kan jeg anbefale The Burning serpent Oracle af Place&Pollack.

Kort fra The Alchemical Tarot

Som nævnt bruger jeg selv The Druid Craft og Universal Waite. Derudover anvender jeg The Alchemical Tarot når jeg selv arbejder med tarot, i oplæg for mig selv, selvrefleksion mm. Det er fordi jeg er meget interesseret i alkymiens billedsprog, som min tidligere blog Prima Materia vidner om. Der er altså kun få sæt, jeg reelt anvender, selvom jeg i årenes løb har samlet mange forskellige sammen, fordi jeg også ser tarot som en kunstnerisk udtryksform. Det kunne fx være The Quantum Tarot, The Golden Tarot, The Gothic Tarot, The Deviant Moon Tarot, The Legacy of the Divine – og mange flere.

Når vi kommer til betydningen af selve kortene i Den Store Arkana og Den Lille Arkana , vil jeg læne mig op af Universal Waite i min beskrivelse og fortolkning af dem. Men illustrationerne  til de enkelte indlæg er i realiteten dit eget sæt, så kig på det og se, hvordan mine beskrivelser harmonerer med dit eget indtryk af kortene.

Gør dig dine egne erfaringer med billederne i dit sæt. Læs også om at føre en tarotjournal.

God fornøjelse!

Her tænker du på “Dit valg af sæt”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *