Sværdenes Es

Her kombineres Essernes ét med Luftelementets mentale overblik og rationalitet, med intellekt, logik, tænkning og kommunikation.

Gaven i Sværdenes Es er ikke Eros – men Logos.

Vi kan ikke være i verden uden denne gave, slet ikke i den moderne verden med alle dens distraktioner, som er vores virkelighed nu. Sværdenes Es er det redskab hvormed vi kan skære igennem, hvorved vi finder ind til det essentielle, det væsentlige i en given sag eller problemstilling, hvorved vi kan skære det overflødige og det irrelevante væk, og fokusere på det vigtige.
Men sværdene står også for det mentale og tankerne.

Nogle gange har de det med at blive twistede og virke sårende – mod andre, men ikke mindst mod os selv, som vi skal se i løbet af Sværdenes række. På den måde kan Sværdene skabe umådelig sorg og smerte.

Det er et altså tveægget sværd, vi har med at gøre. At anvende det kræver visdom og mod til at se begge sider af en sag. Mod til ikke at henfalde til polarisering, til sort/hvid tankegang. Men også mod til at se tingene for hvad de er og visdom til at se bag om det tilsyneladende, bag illusionernes slør.

Sværdet er en modvægt til Bægrenes og Stavenes passion og følelsesfuldhed. Vi har brug for balancen mellem disse kræfter, for følelser kan lede os på afveje, i lige så høj grad som tanker kan det.

I sidste ende peger sværdet på muligheden for spiritualitet, en højere bevidsthed, visdom – i form af kronen. Når vi erkender, at det skal bruges med visdom og i balance, og når vi erkender at en ensidet Logos kan føre til kynisme.

Divinatorisk betydning
I oplæg kan Sværdenes es betyde rationalitet, logik, skarphed, inspiration, kreativitet, viden, information, ideer, visdom, erkendelse, bevidsthed, åndelighed.

Opgave: Hvornår har du sidst haft brug for at se en sag fra to sider?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *