Den lille Arkana

Arkana betyder gåde, hemmelighed eller mysterium (af latin Arcanum). Tarotten består således af to mysterier: det store mysterium og det lille mysterium. Mens Den store Arkana (Major Arcana) består af 22 såkaldte triumfkort består den lille Arkana (Minor Arcana) af 56 kort inddelt i 4 kulører eller serier (ligesom almindelige spillekort) eller på engelsk suits: Stave, Bægre, Sværd og Mønter. Navnene på disse kan imidlertid variere fra sæt til sæt, fx benævnes Mønterne nogle gange Stjernerne.

De fire kulører er som tidligere beskrevet associeret med de fire elementer: Stave med Ild, Bægre med Vand, Sværd med Luft og Mønter med Jord. Også dette kan variere fra sæt til sæt.

Hver kulør består af 14 kort inddelt i tre forskellige slags kort: esser, talkort fra 2-10, samt fire hofkort: Konger, Dronninger, Riddere og Pager. Også disse titler kan variere.

Mens Den store Arkana handler om de store mysterier, de store arketypiske temaer i livet, kan vi se Den lille Arkana som omhandlende de små mysterier i det mere almindelige liv som det udspiller sig i hverdagen, i vores forhold til naturen og verden, til tingene, til andre mennesker. Med andre ord i vores relationer.

Det er med vilje, at jeg skriver de små mysterier. Selvom kortene i den lille Arkana handler om relationer, hverdagens liv og udfordringer, konflikter etc. betyder det ikke, at disse ting er banale – snarere tværtimod. De rummer ofte indgangene til de større mysterier i os selv og verden. I et psykologisk perspektiv er det ofte gennem relationerne at vi får mulighed for at lære os selv at kende, det er igennem udlevelsen af konflikter, kampe og kriser, og igennem tilegnelsen af erfaring, at vi kommer i kontakt med de større kræfter i livet – eller ultimativt med Selvet, hvis vi vælger at anlægge en jungiansk tilgang.

Rachel Pollack 1Pollack, Rachel: Tarot : Visdommens billeder. 1988. skriver således, at nogle kort netop kan ses som indgange til større mysterier. For mig er fx Mønternes Es et sådan kort. Men også Fem Mønter med det langt mere dystre billede, der handler om at være forladt og udsat, kunne være en sådan indgang.

I Rider/Waite/Smith-sættet og de sæt, som bygger herpå, illustrerer de enkelte kort netop små historier, detaljer og scenarier 2Det er bestemt ikke uden grund at kunstneren Pamela Colman-Smith kom fra teatret. På den måde giver de stof til fantasien – eller imaginationen – og vi kan tolke vores egen situation ind i dem – eller gå ind i en indre dialog med skikkelserne på kortene, eller vi kan bruge dem som udgangspunkt for at skrive små historier om kortene. Det kan vi også gøre, hvis vi ikke helt forstår et korts betydning i et oplæg.

Esset beskriver ofte kulørens værdi eller energi i sin reneste form. Hos Rider/Waite/Smith vises det som en hånd, der ud af en sky rækker emblemet frem. Det er en gave fra Gud. Dette vender jeg tilbage til når Esserne beskrives. Esset kan også ses som begyndelsen: den første udladning af energien i verden.

I løbet af de 9 efterfølgende kort ses denne energi som gennemgående en transformation. Eller for at bruge en metafor: som lys der brydes i et prisme. Dermed reflekteres energien og farves af de tal, det ses igennem. Tallet og energien påvirker hinanden. På den måder er To Sværd anderledes end To Mønter, selvom de begge handler om ligevægt eller balance.

Vi kan altså foretage to snit igennem Den Lille Arkana. Det ene snit går gennem de fire kulører eller serier: Hvad har de tilfælles? Det andet snit går gennem de 4 talkort i hver række. Igen, hvis to’erne handler om distinktion, dualitet, polaritet, balance, hvordan kommer det så til udtryk i de fire forskellige serier?

Forslag: Læg de ti kort fra Es til ti op i fire rækker, og se hvilke ligheder og forskelle, der falder dig ind. Det er en leg – ikke en øvelse. Der er ikke et facit.

De i alt 16 hofkort, som er den sidste gruppe i Den lille Arkana kan ses som udgørende fire kongelige familier med hver deres sæt af værdier. De kan ses som bestemte typer, havende forskellige funktioner eller erhverv. Bægrenes Konge beskrives fx ofte som en terapeut eller en lærer.

I et oplæg kan de ses som forskellige konkrete personer i spørgerens liv: mor, far, bror/søster, partner – eller de kan ses som skyggesider og/eller potentialer hos spørgeren. Ofte repræsenterer de det personlige – men de kan også ses som arketypiske figurer som fra eventyrenes verden; ridderen eller den onde stedmoder. Alt dette vender jeg tilbage til, når Hofkortene beskrives detaljeret.

Alt i alt kan kortene i Den lille Arkana kombineret i et konkret oplæg repræsentere utallige erfaringsmuligheder i det menneskelige liv. I nogle situationer springer betydningerne straks i øjnene – i andre er de mere symbolske eller subtile. Dette er ikke et enten eller, men snarere et kontinuum. Det samme kort kan tolkes både konkret og symbolsk i et og samme oplæg. Her er det intuitionen eller imaginationen, der skal hjælpe dig til en dybere forståelse. Men brugen af disse bygger på kendskab til dette farverige kalejdoskop af billeder, som udgør Den lille Arkana.

Vi starter med begyndelsen: Den inspirerende ild; Stavenes passion. Men først skal vi lige se på Essernes energi og den gave, de tilbyder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *