Litteratur

Dette er en liste over de ressourcer i form af bøger, artikler og hjemmesider, jeg henviser til i Visdommens bog:

Bøger:
Farley, Helen: A Cultural History of Tarot : From Entertainment to Esotericism. 2009.
Hoeller, Stephan A.: The Fool’s Pilgrimage. 2004.
Huson, Paul: Mystical origins of the Tarot : from Ancient Roots to Modern Usage. 2004.
Jung, C.G.: Symbols of Transformation. 1990 (flere udgaver)
Meditations on the Tarot : A Journey into Christian Hermeticism. 2002.
Place, Robert:  The Tarot : History, Symbolism, and Divination. 2005.
Stefánsson, Finn: Symbolleksikon. 2009.

Netressourcer:
Jung for Alle om det symbolske