Jord

Jord relateres til Mønterne, der repræsenterer naturen, kroppen, sensualitet, sansning, og det materielle.

Af jord er du kommet og til jord skal du blive.

Jord er det materielle, det håndgribelige, det der umiddelbart kan vejes og måles.

I det med …